Zpracování tématu: "A přece se točí"

Milí přátelé, fotografové. Téma „A přece se točí“, které jsem vypsal na minulý měsíc bylo, vlastně hodně jednoduché. Samotné slovo „točit“ a nebo „točit se“ představuje jakýsi rotační pohyb, který lze fotograficky velmi dobře zaznamenat. Stačí k tomu základní vědomosti o zachycení pohybu.

Přidáme-li ke slovu točit jednu z mnoha přípon, dostaneme docela jiný význam a to třeba vy – točit, o – točit, ob – točit, pře – točit, za – točit a pod. Zcela jiný význam chce i jiný způsob fotografického zaznamenávání. Již při výběru tohoto tématu jsem čekal, že převážná většina vašich fotografií bude pojednávat o neostrých kolotočích, vrtulích a podobných skutečnostech. Byl jsem však mile překvapen, že mnozí z vás přemýšleli o něčem jiném a téma ztvárnili právě v intencích jiného významu, než je jenom neostrý rotující předmět.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za svou fotografii „Slunce pálilo“ získala Karen Vimmerová.
Fotografie do tématu na září 2012 „Štěstí“ můžete posílat do konce měsíce.

Začnu těmi vámi oblíbenými kolotoči, a to snímky, které jsou pouhými paměťovými záznamy. Paměťový záznam říkáme fotografii, která sice zaznamená určitou skutečnost, jistý děj, ale jejich význam je pouze pro autora a maximálně pro jeho nejbližší. Širší veřejnosti nemají co říci a jsou pro ni nezajímavé.

Kolotoč Kolotočení v dešti

Nic neříkající fotografie dívky na kolotoči na levé a kolotoče na pravé straně. U obou snímků jsou nedostatky jak ve stavbě obrazu, v kompozici, tak i v samotné vypovídající složce. Na obou jsou dominantní záda osob. Na černobílém snímku je mnoho rušivých prvků, které by odváděly pozornost od hlavního motivu, kdyby tam nějaký byl. Na druhé fotografii není vůbec jasný hlavní prvek, není zřejmý důvod, proč vlastně byla vytvořena a určena k prezentaci. Šest osob zády k divákovi se na něco dívá, něco sleduje a vlastně nevíme co.

Že se scéna na kolotoči nechá vyfotografovat kultivovaně a zajímavě ukazuje následující snímek.

I proto se točí

Reportážním způsobem ztvárněná situace na kolotoči. Výrazy v obličejích dětí vyjadřují radost a napětí, neostré pozadí a naproti tomu perfektně zaostřené osoby a vozík zase evokují pohyb. Diagonálně řešená kompozice je vždy zárukou dramatičnosti a napětí. Ve směru pohybu je správně více místa než za osobami, obraz je zcela vyvážen.

U kolotočů ještě chvíli zůstaneme.

Centrifuga Very fast hamster

Tyto dvě fotografie ukazují dobře zvládnuté znázornění pohybu relativně dlouhým expozičním časem. Rychle se pohybující předmět je rozostřen, ale statické rekvizity jsou stále v ostrosti. Jestliže bychom neměli na snímku část v ostrosti, jednalo by se o celou zcela neostrou fotografii, která je ve většině případů určena do odpadkového koše. Obě fotografii jsou odlišně kompozičně vystavěny, na levém barevném snímku je pracováno s velikým barevným kontrastem, nakloněním hlavního motivu a využitím linií a klidným pozadím, pravá fotografie je koncipována přísně centrálně, střed obrazu je rozdělen šikmými liniemi ubíhajícími do jednoho bodu. Tonálně nevyrovnané pozadí působí proti celkem klidnému oblouku kola velice zajímavě.

Opustíme již pohybující se kolotoče a jiné atrakce a podíváme se, jak může pohyb a jeho zachycení působit i výtvarně.

Uprostřed soustředných kruhů autor zachytil topící se včelku. Světlé a tmavé linie vytvořené snad světlem na vodní hladině, snad na skle, plně vyplňují téměř celý obraz. Pravidelné opakování, rytmus kruhových linií a jejich směřování do středu obrazu vede oko diváka až k tomu malému detailu, který je velice dominantní, k hlavnímu motivu. Přísná monochromatičnost je u této fotografii předností.

Podzimní potok

Pohybová neostrost dovedená až k abstrakci. Rotující spadané listí na vodní hladině zaznamenané dlouhým expozičním časem vytvořilo zcela neidentifikova­telnou hmotu působící nesmírně zajímavě, výtvarně. Žlutozlatá barva na komplementárním tmavém pozadí je velice výrazná a přitom působí neobyčejně klidně. Středy rotace jsou umístěny v třetinovém dělení obrazu, což je vždy pro diváka příjemné. Míra neostrosti je otázkou vkusu každého z nás, v tomto případě mi připadá velmi přijatelná.

O tom, že se něco „točí“ aniž by se to pohybovalo, svědčí následující fotografie.

Tady se nám vlní, klikatí, točí silnice. Že takováto fotografie do tohoto tématu patří nemůže, být pochyb. Učebnice kompozice nám říkají, že nejdelší čára v obraze je křivka „S“ a s její pomocí nejlépe zdůrazníme hloubku prostoru. V tomto případě je ukázka více než dokonalá. K tomu ještě přidáme tmavší tón v popředí, diagonálu v pozadí a máme výtečně komponovaný snímek krajiny. Kladem je úsporná barevnost a dobrá práce s hloubkou ostrosti.

Snímek, který jsem si nechal naposled, se mi líbil již na první pohled svým pohledem a přístupem k tématu. Reportážní fotografie z festivalu v Karlových Varech s názvem „Slunce pálilo“.

Slunce pálilo

Fotografie zachycující televizní štáb při natáčení. Obsahově jasná fotografie, bez zbytečných prvků, vše má svoji funkci. Každý ihned pozná o co se jedná, kde se to odehrává, co sděluje. Pohled osvětlovače vypovídá o čekání na správné světlo, kameraman je připraven, moderátoři ještě vyčkávají. Snad jenom kráčející postava v pravé části obrazu působí trochu rušivě a při exponování o sekundu později by na obraze asi již nebyla, ale při reportážní fotografii by tento nedostatek nemusel tolik vadit.

Právě pro jiný a zajímavý přístup ke ztvárnění tohoto tématu navrhuji tuto fotografii jako vítěznou.

Milan Šusta

Téma na září 2012

Fotografie do tématu na září 2012 „Štěstí“ můžete posílat do konce měsíce. Seriál „Okem profesionála“ nabízí každému začínajícímu i pokročilému fotografovi možnost zpracovat zadané téma a nechat si své snímky zhodnotit profesionálem. Každý měsíc či dva je vypsáno nové téma a je jen na vás, jakým způsobem ho ztvárníte. Hodnotí se především nápad, kreativita a originální pojetí.

Fotografie na téma „Štěstí“ můžete posílat do 30. září 2012, 24:00 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Maximální počet fotografií: 2 (dvě)
Technické parametry: max. 500kB, max. 800 pxl delší strana
Hodnotí: profesionální fotograf Kamil Varga
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Pro vaši informaci, jak jste zpracovali minulá témata seriálu Okem profesionála

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram