Michael Freeman - Dobrá fotografie

Vy, kdo sledujete fotografické publikace vycházející v Česku, Michaela Freemana určitě znáte; nakladatelství Zoner Press totiž přeložilo již několik jeho knih. Poslední s názvem Dobrá fotografie přímo navazuje na jeho publikace Očima fotografa a Myslete jako fotograf a svým způsobem tuhle trilogii uzavírá.

Podobně jako zmíněné dvě knihy nejde o učebnici všelijakých fotografických technik, ale spíš o zamyšlení nad fotografií. Tomu odpovídá i členění, které sice jako takové existuje, ale navzdory nadpisům nemá pevné hranice a spíše jde o souvisle plynoucí myšlenky. Kapitoly jsou zde jen tři s názvy „Pomíjivé umění“, „Pochopení účelu“ a „Dovednosti fotografa“. První hovoří kupříkladu o tom, co fotografie je a co není, jaké by dobrá fotografie měla mít znaky, jak fotografie číst a jakou roli hraje publikum a podobně. Druhá kapitola se převážně věnuje jednotlivým fotografickým žánrům (na sport zbyly pouhé dva odstavce), ale třeba i způsobům prezentace fotografií. Část třetí je nejpraktičtější, neboť píše o typických znacích úspěšné fotografie, o kompozici, načasování, polemice barva versus černobílá, zásazích do fotografií a dalším.

Poslední kapitola je rozhodně nejzajímavější, ze všech nejvíce se totiž blíží skutečnému procesu fotografování. Jako by předchozí dvě byly jen velmi dlouhým úvodem do knihy. Věnuje se vděčným a užitečným tématům a možná se v ní i najdete, nebo alespoň poznáte někoho známého, protože jedna podkapitola rozebírá diskusní fóra a veřejné fotogalerie a jejich oblíbené nešvary – věčné debaty o technice místo o samotné fotografii.

Informace, informace, informace

Freeman veškeré informace ilustruje na množství světově úspěšných fotografií od světově úspěšných fotografů. Asi není nutné zmiňovat, že fotografie jsou to opravdu vynikající a už jen jejich pozorováním se lze lecčemu přiučit. Zajímavý může být i fakt, že drtivá většina v knize prezentovaných fotografií vznikla před polovinou 20. století.

Autor neradí čtenáři, co má dělat, místo toho píše, co a jak udělal ten který fotograf a proč zrovna tohle funguje a je jen na vás, zda si z toho něco odnesete. Postřehy jsou to často zajímavé, zamyšlení hodné, bavilo mě i čtení historek spojených s tou kterou fotografií (kupříkladu popis vzniku fotografie „Zpola ostříhaná ovce“ od Cary Wolinského je skvělá).

Přesto mám – hlavně v kontrastu s prvními dvěma díly – s Dobrou fotografií ten problém, že je na můj vkus až příliš odtržená od praktického fotografování. Jako bych většinou času četl učebnici historie a teorie fotografie. To nemusí být nutně špatně, záleží na tom, co vám více sedí. Já se několikrát přistihl, jak hlavně v prvních dvou kapitolách bloudím myšlenkami někde jinde a dokonce jsem po dočtení chvíli přemýšlel, jestli mi vlastně kniha nějak pomohla zlepšit moje fotografie.

Dobrá fotografie (Objevte tajemství úspěšných snímků)
Michael Freeman
Nakladatelství Zoner Press
Rozměry 235×255 mm, brožovaná vazba, 192 stran
Běžná cena 323 Kč
Knihu můžete zakoupit přímo v nakladatelství Zoner Press

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Fotografování polárních září
Fotografování polárních září

Fo­to­gra­fo­vání Au­rora bo­re­a­lis ne­boli po­lární záře na Is­landu. Is­land leží upro­střed au­ro­rár­ního ob­louku naší pla­nety, takže má velmi dobrou prav­dě­po­dob­nost vi­di­tel­nosti po­lární záře i při re­la­tivně sla­bých vý­ro­nech slu­neč­ního vě­tru. Sedm let starý člá­nek o fo­to­gra­fo­vání po­lár­ních září jsem ak­tu­a­li­zo­val o nové fo­to­gra­fie a nové po­znatky, jak fo­to­gra­fo­vat po­lární záře. 

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram