PhotoHint 23: Symbol ve fotografii

Symboly je protkána lidská civilizace skrz naskrz. Symbol je druh znamení. To je pak smysly vnímatelná skutečnost, která poukazuje na něco, co takto vnímatelné není. V tomto článku se ale budeme věnovat symbolu ve výtvarném umění a zvláště ve fotografii.

Slovo symbol pochází z řečtiny a ve všech evropských jazycích má stejný základ. Vznikl z výrazu Sýmbolon – poznávací znamení. Když se na delší dobu loučili dva přátelé, rozlomili minci, hliněnou tabulku nebo prsten. Pokud se někdo ze spřátelené rodiny po letech vrátil, mohly se jednotlivé části sloučit a potvrdit, že nositel jednoho z úlomků má skutečně nárok na pohostinství.

Symboly jsou využívané ve filosofii, estetice, náboženství, politice, sportu, matematice a dalších oblastech. Za nejčastější symbol se dá považovat slovo, odkazující k myšlení. V tomto článku se ale budeme věnovat symbolu ve výtvarném umění a zvláště ve fotografii. Symboly do značné míry souvisejí s dobou. Co do délky funkčnosti a trvanlivosti významu se dají rozdělit od extrémně dlouze působících, jako je například světlo, které má a mělo snad ve všech dobách stejný význam. Až po krátkodobější, a dnes již v podstatě nepoužívané, mrtvé symboly, většinou související s dnes již neexistujícími civilizacemi.

A i když se dá jednoznačně říct, že symboly ve výtvarném umění využívaly všechny kultury, v době nedávno minulé, týkající se už i mladé fotografie, to bylo především období Symbolismu konce 19 století. V malířství známí umělci jako Odilon Redon, Paul Gauguin, Edvard Munch, William Blake, Gustav Klimt. Ve fotografii bych speciálně upozornil na jednoho z našich nejznámějších, Františka Drtikola. Zvláště v jeho ranním a pozdním období.

(c) František Drtikol - Bez názvu (1913-14) (c) František Drtikol - Matka zem (1931)

A i když rozdělení symbolů není vůbec jednoduché, svým způsobem se zažilo rozdělení na ikonické a konotační.

Ikonické symboly nejčastěji pracují s mytologickými, náboženskými nebo politickými symboly-ikonami. Jsou jako určité vzory, do jisté míry i jako ochranné, magické předměty. Co je pro působení a význam takového obrazu typické je, že má vždy význam symbolu. V naší křesťanské Evropě je takovým nejznámějším a ve výtvarném umění nejčastěji využívaným ikonickým symbolem kříž.

Konotační symbol je rozpoznatelný pomocí emočního nebo expresívního zabarvení. Ke svému působení potřebuje výraznou výtvarnou stylizaci a zpracování. Ve fotografii většinou za pomoci světla, úhlu záběru a podobně.

Ten samý předmět, objekt v obraze může být svého významu zbaven. Přesněji řečeno, při nedodržení výše zmíněného význam symbolu ani nezíská. Bude mít pouze svůj věcný význam.

Oheň v symbolickém zpracování Oheň ve věcném zpracování

Konotačních symbolů, které ve fotografiích mohou nebo i nemusí mít význam symbolů je celá řada. Nejznámější jsou vejce, jablko, brána, býk, holubice, kladivo, koruna, kniha, pírko…

Jsou objekty, potencionální symboly, které můžou mít i víc významů. Jejich symbolický význam se změní vždy v závislosti na ostatních prvcích, objektech v obraze. Typickým takovým objektem je vejce.

Vejce jako symbol zrození
Vejce jako symbol křehkosti A vejce ve věcném, ne symbolistickém zpracování

Některé fotografie nebo obrazy mohou obsahovat několik symbolů najednou. A to jak ikonických, tak i konotačních.

Fotografie obsahující tři symboly: světlo, kříž a bránu

A na závěr ještě fotografie, která se k symbolu odkazuje ještě stylizovanějším způsobem využívajíc k tomu i personifikaci. A to přes tvarovou podobnost s populární mytologií: pštrosem s hlavou v písku.

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram