Zpracování tématu: "Maska"

Vážení přátelé, fotografové. Abych se hned v začátku a bez otálení přiznal, tentokrát jsou Vaše příspěvky k vypsanému tématu „maska“ pro mě skutečně zklamáním. Nevyužít možnosti tak nádherného a interpretačně mimořádně bohatého tématu je docela ostuda.

Nejobsáhlejší skupina fotografií (téměř dvě třetiny) přišla s tematikou karnevalových masek a malování na tvář. Neočekávaným a příjemným překvapením byla pro mě poměrně početná kolekce masek – kapot aut. I když jsem se poměrně obšírně rozepsal o možných interpretacích v avízu k tématu, tato možná interpretace mě nenapadla. Takže chválím i jako další důkaz toho, že téma mělo skutečně hodně možností interpretace. Nejenom proto, ale i protože jedna z těchto fotografií je skutečně hezká, jsem se rozhodl vybrat z nich tu pro mě vítěznou. Ale o tom později.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za svou fotografii „maska elegána“ získala Jana Sedláková.
Fotografie do tématu na červen 2012 „Stopa-otisk“ můžete posílat do konce měsíce.

Začnu tou nejpočetnější skupinou. A to na úvod fotografií, v které si tu masku můžete pro své karnevalové focení koupit.

V zásadě kompozičně slušně pojednaná fotografie. Tentokrát (i když nepatřím mezi příznivce) účelně část fotografie pojednána v barvě a část černobíle. Protože je fakt, že kdyby byla celá v barvě, nebo kompletně černobíle, prodávající – jako hlavní prvek – by v kompozici zanikala v záplavě masek v pozadí. Chválím také manipulaci s maskou v rukách prodavačky, která fotografii přidává alespoň něco to dynamiky. Samozřejmě o moc lepší by byl zajímavější výraz – maska ve tváři prodávající, který by vytvořením napětí mezi hlavním prvkem a pozadím mohl tuto fotografii posunout o kategorii výš.

Dáte si?

U první z těchto fotografií je už z neadekvátního pozadí jasné, že jde pouze o nezávazné rodinné blbnutí na zahradě domu pravděpodobně v období pálení čarodějnic, nebo pouze u příležitosti pravidelného strašení vlastních potomků. Vhodná do rodinného alba pro upevnění „disciplíny“ i v budoucnu.

U druhé mohu ocenit pouze přesnost v ostření delším ohniskem a výraznou barevnost masky. Na pro diváka zajímavou fotografii je to ale málo. Přivřené oko je asi největším nedostatkem. Speciálně u takového detailu je zajímavý a výrazný výraz tváře nutný.

Svatební

Asi nejlépe z této skupiny fotografií působí tento příspěvek. Alespoň z dokumentaris­tického hlediska dobře odvedená práce. Důležité prvky se nepřekrývají a portrétovaní mají výrazy, ze kterých je jasná komunikace a tedy interakce s okolím. Vzhledem k tomu, že jde o svatební pár a v oblečení převažovala světlá je černobílé řešení vhodné. V barevné verzi by pravděpodobně vzhledem k barevnějšímu pozadí toto odpoutávalo pozornost od hlavního prvku.

Úsměv Setkání

Tyto dvě fotografie nemají společný jen ne moc často používaný formát čtverce, ale také to, že tentokrát jde o masky bez živého nositele. A v neposlední řadě výraznou, ba přímo dominantní práci s barvou.

U té první je velice hezký barevný přechod z teplé žluté nahoře do studené modré dole. A samozřejmě maska jako jediný prvek zlatého řezu nemůže zklamat. A ještě tvář masky orientovaná do středu obrazu jako další prostředek směrující k harmonii v působení na diváka.

U druhé je kromě barevně výrazné oblohy v jinak téměř monochromatickém snímku určitě dominantnější hra linií. Linií, které svým tvarem evokují dialog mezi člověkem a snad nějakým UFOunem. Velice zajímavě řešená fotografie.

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram