Zpracování tématu: "Tajemné město"

Při vypisování tohoto tématu jsem očekával, že budu zavalen velikým množstvím vynikajících fotografií. Bohužel Tajemné město se u vás, autorů, nesetkalo s takovou odezvou, jaké se nabízela. Podle očekávání většina tvůrců zaslaných fotografií volila tentokrát zpracování svých snímků v černobílé stupnici a nebo pomocí různých efektů v grafických editorech.

Při vypisování tohoto tématu jsem očekával, že budu zavalen velikým množstvím vynikajících fotografií. Bohužel opak je pravdou a téma Tajemné město se u vás, autorů, nesetkalo s takovou odezvou, jaké se nabízela. Přesto podle očekávání většina tvůrců zaslaných fotografií volila tentokrát zpracování svých snímků v černobílé stupnici a nebo pomocí různých efektů v grafických editorech. Právě práce s grafickými editory by neměla být samoúčelná, mělo by se vždy jednat o nějaký logický efekt, který fotografii někam posune, a ne o bezmyšlenkovité „nanášení“ barviček.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za svou fotografii „Oruro“ získal Stanislav Hořínek.
Fotografie do tématu na květen 2012 „Maska“ můžete posílat do konce měsíce.

Začnu jednou fotografií, která je postavena na práci s grafikou.

Jakabův palác v dešti III

Velice ponuře působící snímek paláce. Nejde tedy o město, jedná se o jednotlivou budovu, která je transponována do extrémně emocionální roviny téměř hororové. Uměl bych si představit soubor takto pojatých fotografií jak námětově, tak i zpracováním jako ilustrace povídek E. A. Poa. Při větším zvětšení jsou však vidět na tomto snímku určité nedostatky vzniklé právě prací v grafickém editoru.

Poměrně značně velká skupina fotografií si všímá více či méně zanedbaných, až zdevastovaných staveb a městských částí.

Město duchů Zákoutí

Levý snímek, pořízený za denního světla má dominantní pravou stranu, nepřehlednou levou a zcela prázdnou oblohu. Kostel se mírně kácí na levou stranu, špičky věží splývají s oblohou. Na levé straně je zbytečně veliká plocha věnována nic neříkajícím a rušivým křovinám. Na fotografii je patrná silná vinětce objektivu.

Fotografie na straně pravé již působí vyrovnanějším dojmem. Čip fotopřístroje ovšem nezvládl veliké světelné kontrasty a tak silně osvícený vchod do budovy je již přepálený, extrémně světlá skvrna bez kresby. Drátěné pletivo v levé dolní části je zcela rušivým prvkem a to také proto, že je již v neostrosti. Stejně neostrá je celá pravá strana fotografie. Takovéto noční snímky vyžadují kromě vyšších clonových čísel i velice pevný stativ a expozici pomocí dálkové spouště a nebo alespoň použít samospoušť.

Téma „Tajemné město“ přímo vyzývalo ke ztvárnění nejrůznějších zákoutí, uliček a městských částí a to buď samotných, pouze ve své tajemnosti a nebo za přítomnosti člověka, lidské postavy. Lidský faktor a to buď podán zcela naturalisticky a nebo různě rozostřen a rozmazán je určitým oživením, doplňkem. Neměl by se stát, a to jste většinou správně odhadli, dominantním prvkem fotografie.

Cuzco - Chrám Slunce Za branou

Z těchto dvou fotografií na mne dýchlo tajemno. Na levé straně „Chrám slunce“. Velice dramaticky působící snímek, vystavěn na různých tónech šedé až po úplnou čerň. Z tmavé oblohy vystupuje stupňovitě sestupující objekt, jehož dominanta je v téměř dokonalém zlatém řezu. Tedy kompozičně vyrovnaná fotografie založena na tonálním řešení obrazu.

Fotografie s názvem „Za branou“ na pravé straně je založena na centrální linii oblouku, který dokonala rámuje pohled dovnitř obrazu na světlejší věžičku. Zde se tedy jedná o převážně lineární kompozici, oblouk, vertikální linie staveb a o světlejší tón menšího objektu, který díky světlejší tonalitě jakoby vystupuje do popředí. Umístění hlavních prvků do třetinového dělení je pro lidské oko velice příjemné.

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
  • jerome klapka jerome
    jerome klapka jerome
    01.09.2012 02:41

    Musím jako autor snímku jakabův palác III podotknout, že rád bych viděl pana odborníka Šustu, po 3 hodinkách úprav z mobilu, úplně z gruntu předělaný snímek, kde auta, lidé, značky a budovy zakrývaly scénu, která byla navíc dost deformovaná možnostmi čočky mobilu. Bylo to pojato jako ukázka kreativity, kde se samozřejmě musely při prohlížení "lupou" vyskytly určité nedostatky, ale o tom to nebylo.Původní přepálený snímek za jasného slunce cwaknutý jen s vteřinovým zastavením jednou rukou měl demonstrovat možnosti PP. Tedy rád bych ho viděl jak by to zvládl on, je pravdou, že v topazu ještě jemné ošumnění pozadí připadalo v úvahu, no tady šlo o sílu invence a imaginace, takže bohužel to prohlížení lupou bylo poněkud mimo, no ne vždy odborníci jsou od toho aby si uvědomili z čehoto vůbec vzniklo a jaká mantinely měl původní obraz:-) myslím si, že se vyvedl vcelku nadmíru :-). Má poklona, autor ....

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram